De boeken worden zo snel mogelijk met Bpost verstuurd
Privacy beleid (GDPR wetgeving 25/5/2018)
Uw gegevens worden door ons opgeslagen in een databank ten einde u te kunnen registreren voor het cavalierboek. Uw gegevens worden enkel gebruikt om u te kunnen contacteren als koper en dit onder elke vorm zoals telefonisch, per email of per schrift. De gegevens die u als koper gevraagd worden zijn enkel deze die voor ons relevant zijn. Wanneer u wenst kunnen uw gegevens uit onze databank verwijderd worden hiervoor dient u ons daar schriftelijk of per email van te verwittigen, wij zullen dan binnen een maximum termijn van 4 weken uw gegevens uit onze databanken verwijderen. In geen enkel geval zullen uw gegevens doorgegeven of doorverkocht worden aan derden. Uw gegevens zullen door ons ook niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan onze cursussen en de daar uit voortspruitende activiteiten. Wij eerbiedingen de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze persoonlijke gegevens te beschermen.