Hoe werkt ons cursusplan?

 

Om een van onze online cursussen te volgen, hoeft u zich niet te verplaatsen. U kunt thuis in alle rust de cursus volgen met een lekker kopje koffie, zonder files, stress, of oppas voor de honden of katten.

U schrijft zich in via de website en kunt direct online betalen. Kort daarna ontvangt u een e-mail met een link naar de verschillende hoofdstukken van de cursus.

Daarnaast krijgt u een e-mail met de factuur en een link naar de syllabus, die u online kunt bekijken en indien gewenst kunt afdrukken.

U kunt de lessen in uw eigen tempo volgen, terugspoelen wanneer iets onduidelijk is, en elke les zo vaak bekijken als u wilt. Heeft u een vraag, dan kunt u deze intypen tijdens het volgen van de cursus. U krijgt dan per e-mail een antwoord op uw vraag.

Wilt u een officieel diploma behalen, dan kunt u zich inschrijven voor een examen. Er worden regelmatig examens georganiseerd. Meer informatie vindt u in de rubriek examens.

Alleen wie de volledige cursus volgt, kan examen afleggen!

Kostprijs cursus: 285 euro (inclusief BTW)

 

Les 1. De kennis van de hond

 

Als hondenfokker is het belangrijk dat je grondige kennis hebt van de hond en al zijn “onderdelen”. U kan bezwaarlijk honden fokken en niets afweten van bijvoorbeeld het aantal tanden en de stand van een correct gebit.

Kennis van de rassen en ras variëteiten behoort tot de basiskennis van een fokker.

Duur van de les: 46 minuten

Les 2. Huisvesting en dierenwelzijn

De huisvesting heeft een grote invloed op het dierenwelzijn en dus onrechtstreeks op de fokkerijresultaten van de kennel.

Bij het inrichten van een kennel moet u als fokker in de eerste plaats rekening houden met de wettelijke vereisten in verband met afmetingen en inrichting. Uiteraard zult u ook rekening moeten houden met de plaatselijke bouwvoorschriften en milieuvoorschriften van je gemeente.

Al deze zaken komen uitvoerig aanbod tijdens deze les.

Duur van de les: 35 minuten

Les 3. Wetgeving en vergunningen

Als fokker heeft u nogal wat administratieve verplichtingen. Afhankelijk van het aantal honden dat u heeft en in functie van het aantal nestjes dat u jaarlijks fokt, zullen de wetgevingen en reglementen verschillen.

In deze les bespreken we uitvoerig al de wetgevingen die voor u van belang zijn.

Duur van de les: 1 uur 5 minuten 

Les 4a. Basisbegrippen van de genetica

 

Genetica is een onderwerp waar u als fokker veel belangstelling moet voor hebben. Elke fokker moet een minimale basiskennis van genetica hebben. Deze materie wordt op een speelse manier uitgelegd.

Duur van de les: 1 uur 30 minuten

 

Les 4b. Oefeningen genetica

Om de theorie van genetica nog beter te begrijpen gaan we in dit hoofdstuk, een aantal oefeningen maken op basis van de theorie die we in de vorige les gezien hebben.

Duur van de les: 53 minuten

Les 5. Voeding van de hond

Voeding is heel belangrijk, zowel voor mens als dier.

Na deze les kent voeding voor u geen geheimen meer. Naast de bespreking van de soorten voeding, leren we ook om een aangepast rantsoen voor de hond te berekenen.

Duur van de les: 46 minuten

Les 6. verzorging van de hond

Een plichtsbewuste fokker zal er steeds voor zorgen dat zijn dieren goed verzorgd worden.

Er zijn een paar basis regels die we moeten volgen, regels die vooral invloed hebben op het welzijn van de hond.

Duur van de les:  26 minuten

Les 7. Hygiëne in de kennel

Als fokker moet je de basis regels van een goede hygiëne kennen.

Een goede hygiëne heeft een invloed op de gezondheid van de honden en de verzorgers.

Hygiëne is het samenspel tussen verschillende acties en handelingen die er moeten voor zorgen dat er geen besmettingen of ziektes uitbreken.

Duur van de les 18 minuten

Les 8. De voortplanting

De voortplanting is het belangrijkste hoofdstuk in deze cursus.

Als fokker moet u goed op de hoogte zijn van alle elementen die de voortplanting kunnen beïnvloeden.

Dit hoofdstuk bevat ook een aantal praktische tips.

Duur van de les 1 uur 21 minuten

 

Les 9. Van geboorte tot spenen

Dit hoofdstuk behandelt de volledige periode vanaf de geboorte tot dat de pupjes het nest verlaten.

Ook dit hoofdstuk bevat tal van praktische tips.

Duur van de les: 10 minuten

Les 10. Ziektes en erfelijke aandoeningen

 

Hoe goed we ook voor onze dieren zorgen, ooit krijgen we eens te maken met een ziekte of een erfelijke aandoening.

Dit hoofdstuk behandelt alle mogelijke problemen waarmee we geconfronteerd kunnen worden.

Duur van de les: 1 uur 14 minuten

Les 11. EHBO

 

Als fokker krijgt u wellicht eens te maken met situaties waarin u een hond eerste hulp moet toedienen.

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van een aantal voorkomende situaties en hoe u als fokker de nodige hulp kan bieden.

Duur van de les: 12 minuten

Les 12. vaccinaties

In de afgelopen jaren is er een en ander gewijzigd in verband met vaccinaties.

Het is de bedoeling om het aantal vaccinaties te beperken tot het strikt noodzakelijke.

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om via “titer bepaling”, na te gaan of een bepaalde vaccinatie al dan niet nodig is.

Duur van de les: 7 minuten

Les 13. gedrag, ontwikkeling en socialisatie.

Als fokker hebben we de plicht om goed gesocialiseerde pupjes af te leveren.

Dit hoofdstuk behandelt het volledige socialisatie traject van de pupjes.

 

Duur van de les: 22 minuten

Les 14. Fokkerij

 

Als fokker is het je zeker opgevallen, dat er de laatste jaren heel wat veranderingen op til zijn. Zekerheden van vroeger worden in vraag gesteld, extreem gefokte honden worden bekritiseerd.

Zowel de overheid, de media als de puppykopers worden kritischer. Steeds meer wordt de focus gelegd op een gezonde rashond met een evenwichtig karakter, dit is uiteraard wat wij als fokkers nastreven.

In dit hoofdstuk gaan we na hoe de fokkerij op een duurzame manier aangepakt kan worden.

Duur van de les: 53 minuten