Hoe werkt ons cursus plan?

 

Om één van onze online cursussen te volgen hoeft u zich niet verplaatsen. U kan thuis rustig de cursus volgen met een lekker kopje koffie, geen files, geen stress, geen oppas voor de honden of de katten.

U schrijft zich in via de website en u kan direct online betalen.
Kort daarna krijgt u een email met een link naar de verschillende hoofdstukken uit de cursus.

U ontvangt ook een mail met de factuur en de link naar de syllabus die u online kan bekijken en indien gewenst ook kan afdrukken.

U kan dan op uw eigen tempo te lessen volgen, u kan terugspoelen wanneer u iets niet goed begrepen heeft. U kan elke les zoveel bekijken als u maar wil. Heeft u een vraag, dan kan u deze intypen terwijl u de cursus aan het volgen bent. U zult dan per email een antwoord krijgen op uw vraag.

Wenst u een officieel diploma te behalen, dan kan u zich inschrijven op een examen. Op regelmatige tijdstippen worden er examens georganiseerd. Meer info in de rubriek examens.

Enkel wie de volledige cursus volgt kan examen afleggen!

Kostprijs cursus: 325 euro (inclusief BTW)

 

Als cursist ontvang je het “handboek KYNOLOGIE”
(432 pagina’s) via de post.

De syllabus en de slides van de lessen zijn online digitaal beschikbaar.

Les 1. De kennis van de hond

 

Als hondenfokker is het belangrijk dat je grondige kennis hebt van de hond en al zijn “onderdelen”. U kan bezwaarlijk honden fokken en niets afweten van bijvoorbeeld het aantal tanden en de stand van een correct gebit.

Kennis van de rassen en ras variëteiten behoort tot de basiskennis van een fokker.

Duur van de les: 46 minuten

Les 2. Huisvesting en dierenwelzijn

De huisvesting heeft een grote invloed op het dierenwelzijn en dus onrechtstreeks op de fokkerijresultaten van de kennel.

Bij het inrichten van een kennel moet u als fokker in de eerste plaats rekening houden met de wettelijke vereisten in verband met afmetingen en inrichting. Uiteraard zult u ook rekening moeten houden met de plaatselijke bouwvoorschriften en milieuvoorschriften van je gemeente.

Al deze zaken komen uitvoerig aanbod tijdens deze les.

Duur van de les: 35 minuten

Les 3. Wetgeving en vergunningen

Als fokker heeft u nogal wat administratieve verplichtingen. Afhankelijk van het aantal honden dat u heeft en in functie van het aantal nestjes dat u jaarlijks fokt, zullen de wetgevingen en reglementen verschillen.

In deze les bespreken we uitvoerig al de wetgevingen die voor u van belang zijn.

Duur van de les: 1 uur 5 minuten 

Les 4a. Basisbegrippen van de genetica

 

Genetica is een onderwerp waar u als fokker veel belangstelling moet voor hebben. Elke fokker moet een minimale basiskennis van genetica hebben. Deze materie wordt op een speelse manier uitgelegd.

Duur van de les: 1 uur 30 minuten

 

Les 4b. Oefeningen genetica

Om de theorie van genetica nog beter te begrijpen gaan we in dit hoofdstuk, een aantal oefeningen maken op basis van de theorie die we in de vorige les gezien hebben.

Duur van de les: 53 minuten

Les 5. Voeding van de hond

Voeding is heel belangrijk, zowel voor mens als dier.

Na deze les kent voeding voor u geen geheimen meer. Naast de bespreking van de soorten voeding, leren we ook om een aangepast rantsoen voor de hond te berekenen.

Duur van de les: 46 minuten

Les 6. verzorging van de hond

Een plichtsbewuste fokker zal er steeds voor zorgen dat zijn dieren goed verzorgd worden.

Er zijn een paar basis regels die we moeten volgen, regels die vooral invloed hebben op het welzijn van de hond.

Duur van de les:  26 minuten

Les 7. Hygiëne in de kennel

Als fokker moet je de basis regels van een goede hygiëne kennen.

Een goede hygiëne heeft een invloed op de gezondheid van de honden en de verzorgers.

Hygiëne is het samenspel tussen verschillende acties en handelingen die er moeten voor zorgen dat er geen besmettingen of ziektes uitbreken.

Duur van de les 18 minuten

Les 8. De voortplanting

De voortplanting is het belangrijkste hoofdstuk in deze cursus.

Als fokker moet u goed op de hoogte zijn van alle elementen die de voortplanting kunnen beïnvloeden.

Dit hoofdstuk bevat ook een aantal praktische tips.

Duur van de les 1 uur 21 minuten

 

Les 9. Van geboorte tot spenen

Dit hoofdstuk behandelt de volledige periode vanaf de geboorte tot dat de pupjes het nest verlaten.

Ook dit hoofdstuk bevat tal van praktische tips.

Duur van de les: 10 minuten

Les 10. Ziektes en erfelijke aandoeningen

 

Hoe goed we ook voor onze dieren zorgen, ooit krijgen we eens te maken met een ziekte of een erfelijke aandoening.

Dit hoofdstuk behandelt alle mogelijke problemen waarmee we geconfronteerd kunnen worden.

Duur van de les: 1 uur 14 minuten

Les 11. EHBO

 

Als fokker krijgt u wellicht eens te maken met situaties waarin u een hond eerste hulp moet toedienen.

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van een aantal voorkomende situaties en hoe u als fokker de nodige hulp kan bieden.

Duur van de les: 12 minuten

Les 12. vaccinaties

In de afgelopen jaren is er een en ander gewijzigd in verband met vaccinaties.

Het is de bedoeling om het aantal vaccinaties te beperken tot het strikt noodzakelijke.

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om via “titer bepaling”, na te gaan of een bepaalde vaccinatie al dan niet nodig is.

Duur van de les: 7 minuten

Les 13. gedrag, ontwikkeling en socialisatie.

Als fokker hebben we de plicht om goed gesocialiseerde pupjes af te leveren.

Dit hoofdstuk behandelt het volledige socialisatie traject van de pupjes.

 

Duur van de les: 22 minuten

Les 14. Fokkerij

 

Als fokker is het je zeker opgevallen, dat er de laatste jaren heel wat veranderingen op til zijn. Zekerheden van vroeger worden in vraag gesteld, extreem gefokte honden worden bekritiseerd.

Zowel de overheid, de media als de puppykopers worden kritischer. Steeds meer wordt de focus gelegd op een gezonde rashond met een evenwichtig karakter, dit is uiteraard wat wij als fokkers nastreven.

In dit hoofdstuk gaan we na hoe de fokkerij op een duurzame manier aangepakt kan worden.

Duur van de les: 53 minuten